Baggrund / Ydelser

Baggrund:

 • Reglerne om eksportkontrol og sanktioner kan virke komplekse og uoverskuelige. Det overordnede formål med reglerne er at skabe stabilitet og sikkerhed i verden.
 • Det betyder konkret, at man som virksomhed blandt andet skal have overblik over, hvorledes ens produkter og ydelser er sammensat i forhold til gældende produktlister, på hvilke markeder der afsættes samt til hvilke kunder. Risiko billedet afhænger således af den konkrete virksomhed, herunder især hvilke produkter/ydelser, der sælges og på hvilke geografiske markeder.
 • For danske eksportvirksomheder og deres underleverandører er kendskab til reglerne – også de amerikanske – og sikring af compliance af stor betydning. Mangel herpå kan bl.a. medføre tab af ordrer, betydelige bøder, dårlig omtale samt i værste fald fængselsstraf og udelukkelse.

Ydelser:

 • Få klarhed over eksportkontrol- og sanktionsreglernes relevans i forhold til netop din virksomhed.
 • Få hjælp til at gøre de rigtige ting i den rigtige rækkefølge.
 • Få hjælp til at identificere virksomhedens konkrete risici og få udført en risikovurdering, som grundlag for en passende compliancestrategi og dermed det videre arbejde med at etablere og sikre et passende complianceberedskab i virksomheden. Relevant for såvel virksomheden, der ikke har et complianceberedskab som den, der allerede har aktive tiltag.
 • Tradecompliance.dk kan naturligvis også yde rådgivning i enkeltsager, hvor virksomheden via kunder, leverandører eller myndigheder er blevet opmærksom på reglerne om eksportkontrol og sanktioner.
 • Tradecompliance.dk kan desuden bistå med rådgivning ved indkøb eller egen udvikling af IT-værktøjer og processer til understøttelse af compliance. Få sparring inden større opgaver påbegyndes. Der er nemlig en tendens til, at virksomheder ofte undervurderer omkostningerne ved forbrug af egen tid i organisationen. Derfor vil input til at gøre det rigtige i første forsøg være meget værdiskabende for virksomheden.
 • Intensive to-dages kurser i regi af eksportkontrolakdemi.dk ApS, hvor repræsentanter fra foreløbig mere end 30 betydende danske virksomheder har modtaget træning med henblik på at arbejde med compliance i egne virksomheder. Læs via dette link mere om de målrettede kurser – der er for såvel jurister som ikke-jurister – og hvor tilmelding kan foretages.

Baggrund:

 • Det kan have betydelige økonomiske konsekvenser for en virksomhed ikke at have fuldt styr på interne processer med at tarifere produkter dvs. at få angivet de korrekte HS koder på produkterne.
 • Den anvendte toldtarifkode har direkte betydning for, hvor meget en eksportkunde samlet skal betale for din virksomheds varer.
 • Forudsætningen for at benytte diverse frihandelsaftaler med toldfritagelse eller reduceret told er at dokumentation om oprindelse overholder gældende krav.

Ydelser:

 • Få hjælp til at vurdere, om din virksomhed afregner korrekt told dvs. anvendes de korrekte toldkoder og om dokumentationen er på plads til at kunne anvende det stadig stigende antal frihandelsaftaler

Baggrund:

 • Reglerne om konflikt mineraler har været gældende i USA siden 2010. Det betyder, at børsnoterede amerikanske virksomheder skal oplyse, hvis et af følgende fire mineraler indgår i virksomhedens produkter og stammer fra en ulovlig mine i DR Congo:Tantal (Ta),
  Tin (Sn),
  Tungsten/Wolfram (W) og
  Guld (Au)
 • Danske virksomheder kan som underleverandører indgå i forsyningskæden til amerikanske børsnoterede virksomheder og derfor blive afkrævet dokumentation for, at der ikke anvendes konfliktmineraler.
 • EU har i juni 2016 – efter lange politiske drøftelser –  også besluttet at indføre regler om konfliktmineraler. Reglerne er stadig under udarbejdelse.

Ydelser:

 • Få hjælp til forståelse af reglerne
 • Hvis din virksomhed har modtaget en henvendelse fra en kunde om konfliktmineraler få hjælp til at korrekt tilbagemelding
 • Få rådgivning om hvorledes din virksomhed sikrer sig dokumentation hos underleverandører.

Baggrund:

 • WEEE er en forkortelse for “Waste from Electrical and Electronic Equipment” og anvendes i hele EU som en fælles betegnelse for affald af elektriske og elektroniske produkter (elskrot).
 • Elektriske og elektroniske produkter fortolkes bredt.
 • Elektronikskrot-direktivet (WEEE-direktivet) fastsætter fælles EU-regler om håndtering af elskrot. Reglerne er begrundet i miljøhensyn og har til formål at begrænse mængden af elskrot, som skal bortskaffes. Målet er på den ene side at tilskynde producenterne til at fremstille miljøvenlige produkter og på den anden side at øge genbrug, genvinding og andre former for nyttiggørelse.
 • WEEE-reglerne har indført et producentansvar, som betyder, at producenter og importører af elektriske produkter skal organisere og finansiere tilbagetagning og håndtering af elskrot samt indberette oplysninger til et producentregister. Private husholdninger skal som hidtil aflevere elskrot til de kommunale indsamlingsordninger eller til en forhandler.
 • Det er virksomhedens produkter, der afgør omkostningerne ved at være omfattet af reglerne.

Ydelser:

 • Få hjælp til forståelse af reglerne.
 • Få lavet en vurdering af i hvilket omfang reglerne gælder for din virksomheds produkter og konsekvenserne heraf.

weee

+ Eksportkontrol & Sanktioner

Baggrund:

 • Reglerne om eksportkontrol og sanktioner kan virke komplekse og uoverskuelige. Det overordnede formål med reglerne er at skabe stabilitet og sikkerhed i verden.
 • Det betyder konkret, at man som virksomhed blandt andet skal have overblik over, hvorledes ens produkter og ydelser er sammensat i forhold til gældende produktlister, på hvilke markeder der afsættes samt til hvilke kunder. Risiko billedet afhænger således af den konkrete virksomhed, herunder især hvilke produkter/ydelser, der sælges og på hvilke geografiske markeder.
 • For danske eksportvirksomheder og deres underleverandører er kendskab til reglerne – også de amerikanske – og sikring af compliance af stor betydning. Mangel herpå kan bl.a. medføre tab af ordrer, betydelige bøder, dårlig omtale samt i værste fald fængselsstraf og udelukkelse.

Ydelser:

 • Få klarhed over eksportkontrol- og sanktionsreglernes relevans i forhold til netop din virksomhed.
 • Få hjælp til at gøre de rigtige ting i den rigtige rækkefølge.
 • Få hjælp til at identificere virksomhedens konkrete risici og få udført en risikovurdering, som grundlag for en passende compliancestrategi og dermed det videre arbejde med at etablere og sikre et passende complianceberedskab i virksomheden. Relevant for såvel virksomheden, der ikke har et complianceberedskab som den, der allerede har aktive tiltag.
 • Tradecompliance.dk kan naturligvis også yde rådgivning i enkeltsager, hvor virksomheden via kunder, leverandører eller myndigheder er blevet opmærksom på reglerne om eksportkontrol og sanktioner.
 • Tradecompliance.dk kan desuden bistå med rådgivning ved indkøb eller egen udvikling af IT-værktøjer og processer til understøttelse af compliance. Få sparring inden større opgaver påbegyndes. Der er nemlig en tendens til, at virksomheder ofte undervurderer omkostningerne ved forbrug af egen tid i organisationen. Derfor vil input til at gøre det rigtige i første forsøg være meget værdiskabende for virksomheden.
 • Intensive to-dages kurser i regi af eksportkontrolakdemi.dk ApS, hvor repræsentanter fra foreløbig mere end 30 betydende danske virksomheder har modtaget træning med henblik på at arbejde med compliance i egne virksomheder. Læs via dette link mere om de målrettede kurser – der er for såvel jurister som ikke-jurister – og hvor tilmelding kan foretages.
+ Tarifering & Præferentiel oprindelse

Baggrund:

 • Det kan have betydelige økonomiske konsekvenser for en virksomhed ikke at have fuldt styr på interne processer med at tarifere produkter dvs. at få angivet de korrekte HS koder på produkterne.
 • Den anvendte toldtarifkode har direkte betydning for, hvor meget en eksportkunde samlet skal betale for din virksomheds varer.
 • Forudsætningen for at benytte diverse frihandelsaftaler med toldfritagelse eller reduceret told er at dokumentation om oprindelse overholder gældende krav.

Ydelser:

 • Få hjælp til at vurdere, om din virksomhed afregner korrekt told dvs. anvendes de korrekte toldkoder og om dokumentationen er på plads til at kunne anvende det stadig stigende antal frihandelsaftaler

+ Konfliktmineraler

Baggrund:

 • Reglerne om konflikt mineraler har været gældende i USA siden 2010. Det betyder, at børsnoterede amerikanske virksomheder skal oplyse, hvis et af følgende fire mineraler indgår i virksomhedens produkter og stammer fra en ulovlig mine i DR Congo:Tantal (Ta),
  Tin (Sn),
  Tungsten/Wolfram (W) og
  Guld (Au)
 • Danske virksomheder kan som underleverandører indgå i forsyningskæden til amerikanske børsnoterede virksomheder og derfor blive afkrævet dokumentation for, at der ikke anvendes konfliktmineraler.
 • EU har i juni 2016 – efter lange politiske drøftelser –  også besluttet at indføre regler om konfliktmineraler. Reglerne er stadig under udarbejdelse.

Ydelser:

 • Få hjælp til forståelse af reglerne
 • Hvis din virksomhed har modtaget en henvendelse fra en kunde om konfliktmineraler få hjælp til at korrekt tilbagemelding
 • Få rådgivning om hvorledes din virksomhed sikrer sig dokumentation hos underleverandører.
+ WEEE direktivet

Baggrund:

 • WEEE er en forkortelse for “Waste from Electrical and Electronic Equipment” og anvendes i hele EU som en fælles betegnelse for affald af elektriske og elektroniske produkter (elskrot).
 • Elektriske og elektroniske produkter fortolkes bredt.
 • Elektronikskrot-direktivet (WEEE-direktivet) fastsætter fælles EU-regler om håndtering af elskrot. Reglerne er begrundet i miljøhensyn og har til formål at begrænse mængden af elskrot, som skal bortskaffes. Målet er på den ene side at tilskynde producenterne til at fremstille miljøvenlige produkter og på den anden side at øge genbrug, genvinding og andre former for nyttiggørelse.
 • WEEE-reglerne har indført et producentansvar, som betyder, at producenter og importører af elektriske produkter skal organisere og finansiere tilbagetagning og håndtering af elskrot samt indberette oplysninger til et producentregister. Private husholdninger skal som hidtil aflevere elskrot til de kommunale indsamlingsordninger eller til en forhandler.
 • Det er virksomhedens produkter, der afgør omkostningerne ved at være omfattet af reglerne.

Ydelser:

 • Få hjælp til forståelse af reglerne.
 • Få lavet en vurdering af i hvilket omfang reglerne gælder for din virksomheds produkter og konsekvenserne heraf.

weee