Baggrund / Ydelser

Baggrund:

 • Reglerne om eksportkontrol og sanktioner kan virke komplekse og uoverskuelige. Det overordnede formål med reglerne er at skabe stabilitet og sikkerhed i verden.
 • Det betyder konkret, at man som virksomhed blandt andet skal have overblik over, hvorledes ens produkter og ydelser er sammensat i forhold til gældende produktlister, på hvilke markeder der afsættes samt til hvilke kunder. Risiko billedet afhænger således af den konkrete virksomhed, herunder især hvilke produkter/ydelser, der sælges og på hvilke geografiske markeder.
 • For danske eksportvirksomheder og deres underleverandører er kendskab til reglerne – også de amerikanske – og sikring af compliance af stor betydning. Mangel herpå kan bl.a. medføre tab af ordrer, betydelige bøder, dårlig omtale samt i værste fald fængselsstraf og udelukkelse.

Ydelser:

 • Få klarhed over eksportkontrol- og sanktionsreglernes relevans i forhold til netop din virksomhed.
 • Få hjælp til at gøre de rigtige ting i den rigtige rækkefølge.
 • Få hjælp til at identificere virksomhedens konkrete risici og få udført en risikovurdering, som grundlag for en passende compliancestrategi og dermed det videre arbejde med at etablere og sikre et passende complianceberedskab i virksomheden. Relevant for såvel virksomheden, der ikke har et complianceberedskab som den, der allerede har aktive tiltag.
 • Tradecompliance.dk kan naturligvis også yde rådgivning i enkeltsager, hvor virksomheden via kunder, leverandører eller myndigheder er blevet opmærksom på reglerne om eksportkontrol og sanktioner.
 • Tradecompliance.dk kan desuden bistå med rådgivning ved indkøb eller egen udvikling af IT-værktøjer og processer til understøttelse af compliance. Få sparring inden større opgaver påbegyndes. Der er nemlig en tendens til, at virksomheder ofte undervurderer omkostningerne ved forbrug af egen tid i organisationen. Derfor vil input til at gøre det rigtige i første forsøg være meget værdiskabende for virksomheden.
 • Intensive to-dages kurser i regi af eksportkontrolakdemi.dk ApS, hvor repræsentanter fra foreløbig mere end 30 betydende danske virksomheder har modtaget træning med henblik på at arbejde med compliance i egne virksomheder. Læs via dette link mere om de målrettede kurser – der er for såvel jurister som ikke-jurister – og hvor tilmelding kan foretages.

Baggrund:

 • Reglerne om konflikt mineraler har været gældende i USA siden 2010. Det betyder, at børsnoterede amerikanske virksomheder skal oplyse, hvis et af følgende fire mineraler indgår i virksomhedens produkter og stammer fra en ulovlig mine i DR Congo:Tantal (Ta),
  Tin (Sn),
  Tungsten/Wolfram (W) og
  Guld (Au)
 • Danske virksomheder kan som underleverandører indgå i forsyningskæden til amerikanske børsnoterede virksomheder og derfor blive afkrævet dokumentation for, at der ikke anvendes konfliktmineraler.
 • EU har i juni 2016 – efter lange politiske drøftelser –  også besluttet at indføre regler om konfliktmineraler. Reglerne er stadig under udarbejdelse.

Ydelser:

 • Få hjælp til forståelse af reglerne
 • Hvis din virksomhed har modtaget en henvendelse fra en kunde om konfliktmineraler få hjælp til at korrekt tilbagemelding
 • Få rådgivning om hvorledes din virksomhed sikrer sig dokumentation hos underleverandører.
Eksportkontrol & Sanktioner

Baggrund:

 • Reglerne om eksportkontrol og sanktioner kan virke komplekse og uoverskuelige. Det overordnede formål med reglerne er at skabe stabilitet og sikkerhed i verden.
 • Det betyder konkret, at man som virksomhed blandt andet skal have overblik over, hvorledes ens produkter og ydelser er sammensat i forhold til gældende produktlister, på hvilke markeder der afsættes samt til hvilke kunder. Risiko billedet afhænger således af den konkrete virksomhed, herunder især hvilke produkter/ydelser, der sælges og på hvilke geografiske markeder.
 • For danske eksportvirksomheder og deres underleverandører er kendskab til reglerne – også de amerikanske – og sikring af compliance af stor betydning. Mangel herpå kan bl.a. medføre tab af ordrer, betydelige bøder, dårlig omtale samt i værste fald fængselsstraf og udelukkelse.

Ydelser:

 • Få klarhed over eksportkontrol- og sanktionsreglernes relevans i forhold til netop din virksomhed.
 • Få hjælp til at gøre de rigtige ting i den rigtige rækkefølge.
 • Få hjælp til at identificere virksomhedens konkrete risici og få udført en risikovurdering, som grundlag for en passende compliancestrategi og dermed det videre arbejde med at etablere og sikre et passende complianceberedskab i virksomheden. Relevant for såvel virksomheden, der ikke har et complianceberedskab som den, der allerede har aktive tiltag.
 • Tradecompliance.dk kan naturligvis også yde rådgivning i enkeltsager, hvor virksomheden via kunder, leverandører eller myndigheder er blevet opmærksom på reglerne om eksportkontrol og sanktioner.
 • Tradecompliance.dk kan desuden bistå med rådgivning ved indkøb eller egen udvikling af IT-værktøjer og processer til understøttelse af compliance. Få sparring inden større opgaver påbegyndes. Der er nemlig en tendens til, at virksomheder ofte undervurderer omkostningerne ved forbrug af egen tid i organisationen. Derfor vil input til at gøre det rigtige i første forsøg være meget værdiskabende for virksomheden.
 • Intensive to-dages kurser i regi af eksportkontrolakdemi.dk ApS, hvor repræsentanter fra foreløbig mere end 30 betydende danske virksomheder har modtaget træning med henblik på at arbejde med compliance i egne virksomheder. Læs via dette link mere om de målrettede kurser – der er for såvel jurister som ikke-jurister – og hvor tilmelding kan foretages.
Konfliktmineraler

Baggrund:

 • Reglerne om konflikt mineraler har været gældende i USA siden 2010. Det betyder, at børsnoterede amerikanske virksomheder skal oplyse, hvis et af følgende fire mineraler indgår i virksomhedens produkter og stammer fra en ulovlig mine i DR Congo:Tantal (Ta),
  Tin (Sn),
  Tungsten/Wolfram (W) og
  Guld (Au)
 • Danske virksomheder kan som underleverandører indgå i forsyningskæden til amerikanske børsnoterede virksomheder og derfor blive afkrævet dokumentation for, at der ikke anvendes konfliktmineraler.
 • EU har i juni 2016 – efter lange politiske drøftelser –  også besluttet at indføre regler om konfliktmineraler. Reglerne er stadig under udarbejdelse.

Ydelser:

 • Få hjælp til forståelse af reglerne
 • Hvis din virksomhed har modtaget en henvendelse fra en kunde om konfliktmineraler få hjælp til at korrekt tilbagemelding
 • Få rådgivning om hvorledes din virksomhed sikrer sig dokumentation hos underleverandører.